Vi hoppas även nästa år kunna erbjuda besök hos handvävare och vävstugor men också väverier, butiker, förläggargårdar och företag som säljer garn, vävnader, tyger, vävredskap och vävstolar. Öppet hus, utställningar, aktiviteter, visning och försäljning av allt som har med vävning att göra är välkommet.

Det geografiska området för Vävrundan 2018 blir främst Borås och Marks kommun. Övriga utställare erbjuds plats i Rydal. Vi planerar att samla fler deltagare där för utställningar och minimässa.

För anmälan som utställare behöver vi ha:

  1. En fullständig adress, telefon och ev. vägbeskrivning.
  2. De som vill vara på annan plats och visa upp vad de arbetar med eller säljer måste också anmäla det så snart som möjligt.
  3. Alla utställare behöver komma in med en kort beskrivning av vad man vill visa/hur man vill presentera sig.
  4. Öppettiderna är fastställda till kl. 10-17. Tider för aktiviteter och ev. andra avvikelser behöver vi också få veta.
  5. Anmälningsavgiften betalas in till ”Föreningen Internationellt Vävcenter”
    Enskilda vävare och vävstugor: 200 kr
    Företag /organisation: 1000 kr.

Bg 382-5700 eller Swish 123 458 44 13
Senast den 10 dec vill vi ha din/er anmälan.
Märk inbetalningen med Namn och ”Vävrunda 2018”
Anmälan bekräftas genom att avgiften betalas in.
Uppgifterna enligt punkt 1-4 mejlas till: info@weavingcenter.se

Vi kommer göra en broschyr med karta där vi även erbjuder annonsplats. Broschyren med utställare och annonsörer kommer spridas på offentliga platser runt om i regionen. Gärna mat och boende men även annat.
Senaste anmälan för annonsplats är den 10 jan -18

Arrangör: Föreningen Internationellt Vävcenter