VÄVCENTER SJUHÄRAD -
EN INTERNATIONELL MÖTESPLATS

Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad bildades formellt 1 mars 2016 och är en ideell förening.

Styrelsens sammansättning för 2023 består av: Eva-Karin Torhem Arnell (ordförande), Helena Jönsson, Marianne Lindh, Anette Berg, Sophie Jungkvist, Gunn-Mari Löfdahl. Hillevi Skoglund är suppleant från Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen; Rolf Danielsson och Christina Shearer adjungerade.

Föreningen har beslutat att ge ut ett informations – nyhetsbrev digitalt som distribueras till alla medlemmar. Anmäl ert intresse via vårt kontaktformulär.

Läs mer om föreningen och vad vi vill i vårt visionsdokument; Vision Internationellt Vävcentrum.
Här kan du också ta del av vår presentationsfilm.

Vill du veta mer om väv besök gärna följande hemsidor:
Väv i Väst
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Svenska Vävrådet
Riksvävarna
Hemslöjden

Som medlem i föreningen stöttar du visionen om ett internationellt vävcenter och kan samtidigt få erbjudanden om aktiviteter inom vävning.

Medlemsavgift:
150kr/år för privatpersoner
400kr/år för föreningar
900kr/år för företag

Bankgiro: 382-5700
Swish: 123 458 44 13

Här kan du läsa mer om föreningen i vårt visionsdokument: Vision Internationellt Vävcentrum

Ordförande:
Eva-Karin Torhem Arnell

Information:
Projekt administration
info@weavingcenter.se

Kontaktinformation lämnas via mejladressen vid medlemskap.