Internationellt

 

Vår förening medverkar i ett forskningsprojekt för  att utveckla hållbar turism utifrån ett kulturarvsperspektiv. Detta finansieras via EU genom Horizonprogrammet.

Positivt besked kom i juli och nu planerar vi för olika aktiviteter 2021-2023.