LIVSLÅNGT LÄRANDE


Vi samverkar i dag med universitet, studieförbund och olika intresseföreningar. Läs mer nedan.

Vi kommer att erbjuda både praktiska och teoretiska kurser. Ambitionen är att starta en vävlärarutbildning och bidra till kunskap för handvävare och textilindustrins personal. Läs mer om vad vi redan gör.

Glädjande besked kom till oss innan sommarledigheten; vår ansökan om medel från Leader Sjuhärad för att utveckla vår verksamhet med kurser, utbildningar och workshops i Rydal blev beviljad. Spännande utveckling för framtidens vävning.

Projektet ,Vävkultur 2.0 - Mötesplats för Sjuhärad, avser att arbeta fram en affärsplan och en handlingsplan för att långsiktigt kunna bedriva kompetenshöjande insatser. Föreningen vill skapa en plattform som bedriver utbildningar, workshops och kurser i olika former inom väv och textil som då i sin tur kan bli en utvecklande och kreativ mötesplats i Sjuhärad. För mer information besök gärna Leader Sjuhärads hemsida.

Nu har vi kommit längre in i projektet och vi har fått in information genom att skicka ut en enkät där Ni, såväl som nybörjare eller rutinerade handvävare, kan svara på. Utifrån svaren får vi ett underlag som hjälper oss fastställa hur den vävda framtiden skulle kunna se ut.

Ta gärna del av denna enkät genom att ladda ner PDFn och skicka till oss digitalt till info@weavingcenter.se alternativt på posten:

Internationellt Vävcenter, c/o Ana-Karin Ciurana, Rydals museum, Boråsvägen 237, 51170 Rydal.

Föreningen har i dagsläget fått in cirka 150 enkäter som vi nu börjar att bearbeta. Vi planerar för en workshop i Od under juni (om coronavirusläget lägger sig) och även att i slutet av sommaren genomföra två "prova-på dagar" där generationer möts kring ull, spinning och vävning. Denna aktivitet kommer att ske i Rydal.

Den 17 oktober genomfördes ett seminarium på Borås Textilmuseum där valda aktörer var inbjudna. Temat var baserat kring vad vi idag anser behovet är inom vävutbildningar och kurser. Denna halvdag skulle generera idéer och ge inspiration för att i framtiden tillsammans med universitet, föreningar, folkhögskolor och andra vävintressenter kunna jobba fram ett gediget utbildnings program.