LIVSLÅNGT LÄRANDE


Vi samverkar i dag med universitet, studieförbund och olika intresseföreningar. Läs mer nedan.

Vi kommer att erbjuda både praktiska och teoretiska kurser. Ambitionen är att starta en vävlärarutbildning och bidra till kunskap för handvävare och textilindustrins personal. Läs mer om vad vi redan gör.

Glädjande besked kom till oss innan sommarledigheten; vår ansökan om medel från Leader Sjuhärad för att utveckla vår verksamhet med kurser, utbildningar och workshops i Rydal blev beviljad. Spännande utveckling för framtidens vävning.

Den 17 oktober är det planerat ett seminarium påBorås Textilmuseum där valda aktörer är inbjudna. Temat är baserat kring vad vi idag anser behovet är inom vävutbildningar och kurser. Denna halvdag skall generera idéer och ge inspiration för att i framtiden tillsammans med universitet, föreningar, folkhögskolor och andra vävintressenter kunna jobba fram ett gediget utbildnings program.