LIVSLÅNGT LÄRANDE


Vi samverkar i dag med universitet, studieförbund och olika intresseföreningar. Läs mer nedan.

Vi kommer att erbjuda både praktiska och teoretiska kurser. Ambitionen är att starta en vävlärarutbildning och bidra till kunskap för handvävare och textilindustrins personal. Läs mer om vad vi redan gör.

Förslag finns på att några av Institutionen för Historiska studiers lärare medverkar som föreläsare under vintern 2017 fram till hösten 2018. Vi avser att samverka med Textilhistoriska Sällskapet och museerna i Sjuhärad.

Under hösten kommer vi att samtala med studieförbunden om kommande utbildningar och kurser för att se på vilka former som detta kan drivas under 2019.

Föreningen har även fått förfrågan om medverkan i integrationsarbetet i Marks kommun för ensamkommande unga. Kunskaper och erfarenheter från vävning kan vara en arena att mötas på för att utveckla skapande verksamhet. Detta leds av lärare på Ängsskolan och kulturförvaltningen i kommunen.