AKTIVITETER OCH PROJEKT


Vi vill skapa ett besöksmål med olika aktiviteter och utvecklingsprojekt. Läs mer nedan om vad vi redan gör.

Titta gärna på vår film; HÄR.

I år har vi fått äran att vara med ett projekt som vill inspirera och engagera alla verkande och boende i Marks kommun. Den första december öppnas lucka1, som vi har skapat, i den gigantiska, levande Advents kalendern på Rydals gamla fabrik. Titta gärna på FILMEN för att veta mer.

Välkomna på första advent!

Från 2016 - 2019 har föreningen fått bidrag från Boråsregionen för att utveckla processen med att skapa ett vävcenter. Projektet drivs med stor ideell insats och med stöd från Rydals museum och Marks kommun samt Textilmuseet och Borås stad. För att få ytterligare resurser för kommande år har en ansökan om stöd inlämnats till Västra Götalandsregionens kulturnämnd och beviljats för 2019.

I år är vi med ett samverkansprojekt Art Center Sjuhärad; av och med Boy konsthall, Future Utopia Community Key, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum. Vi är starkare om vi jobbar tillsammans och genom att samarbeta ser vi till så att fler kan nyttja respektive aktörs program. Initiativet vill bidra till ett starkare kulturliv i Sjuhärad. Projektet görs med stöd av Boråsregionen. Om du vill veta mer gå in på Boråsregionens hemsida HÄR.

Under åren har vi bjudit in till Vävcafé. Det har varit välbesökta träffar då man har haft möjlighet att utbyta tankar om vävt runt kaffeborden. Vid varje tillfälle har inbjudna gäster berättat eller haft workshop kring olika teman.