AKTIVITETER OCH PROJEKT


Vi vill skapa ett besöksmål med olika aktiviteter och utvecklingsprojekt. Läs mer nedan om vad vi redan gör.

Under 2016 och 2017 har föreningen fått bidrag från Boråsregionen för att utveckla processen med att skapa ett vävcenter. Projektet drivs med stor ideell insats och med stöd från Rydals museum och Marks kommun samt Textilmuseet och Borås stad. Samverkan sker med många aktörer och vi ingår som en del av projektet EuDigiTaC. För att få ytterligare resurser för kommande år har en ansökan om stöd inlämnats till Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Under året 2017 har vi vid sex tillfällen bjudit in till Vävcafé. Det har varit välbesökta träffar då man har haft möjlighet att utbyta tankar om vävt runt kaffeborden. Vid varje tillfälle har inbjudna gäster berättat eller haft workshop kring olika teman.