AKTIVITETER OCH PROJEKT


Vi vill skapa ett besöksmål med olika aktiviteter och utvecklingsprojekt. Läs mer nedan om vad vi redan gör.


Titta gärna på vår film; HÄR.

Från 2016 - 2019 har föreningen fått bidrag från Boråsregionen för att utveckla processen med att skapa ett vävcenter. Projektet drivs med stor ideell insats och med stöd från Rydals museum och Marks kommun samt Textilmuseet och Borås stad. För att få ytterligare resurser för kommande år har en ansökan om stöd inlämnats till Västra Götalandsregionens kulturnämnd och beviljats för 2019.

Under åren har vi bjudit in till Vävcafé. Det har varit välbesökta träffar då man har haft möjlighet att utbyta tankar om vävt runt kaffeborden. Vid varje tillfälle har inbjudna gäster berättat eller haft workshop kring olika teman.